Kamera med inspelningsfunktion

Filmning

Filmning av avlopp kan vara bra för att få ett svar på vad som eventuellt har orsakat ditt problem. Kan även i förebyggande syfte vara bra att göra en rörinspektion för att förhindra framtida komplikationer.

Exempel på vad man kan filma:

  • Avlopp
  • Rör
  • Ventilation
  • Skorsten

Bara fantasin sätter gränser.

Kontakta oss för mer information